Privé-leven
 
1. Hoe registreren we uw persoonlijke gegevens?

We registreren:

Via de inschrijvingsformulier in “on-line rekening”: uw naam, voornaam, postcode, gemeente, land, paswoord en een middel om u te bereiken (e-mail, telefoon, GSM of fax)

Via de "nieuwsletter" rubriek van de site: uw naam, voornaam, postcode, gemeente, land, paswoord en een middel om u te bereiken (e-mail, telefoon, GSM of fax)

Via de "suggesties" rubriek van de site: uw naam, voornaam, postcode, gemeente, land, paswoord en een middel om u te bereiken (e-mail, telefoon, GSM of fax)

2. Voor welke doelgerichtheden registreren we uw gegevens?

We hebben uw persoonlijke gegevens nodig:

- om u toegang tot uw on-line rekening te geven,
- voor de generale communicatie tussen onze vennootschap en uw agentschap,
- om u over de nieuwe producten en aangeboden diensten in te lichten,
- om statistieken op te stellen over het regelmatig bezoeken van de verschillende rubrieken,
- om de technische administratie van onze site te garanderen.

3. Hoe beschermen we uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zijn niet overgebracht in een veiliggestelde wijze. Maar we hebben een veiligheidspolitiek ten opzichte van onze partners in plaats gelegd zodat de servers die uw persoonlijke gegevens opbergen verhinderen:

- dat uw gegevens zonder autorisatie worden bereikt of verandert,
- dat uw gegevens ongeschikt gebruikt of bekend gemaakt worden,
- dat uw gegevens illegaal vernield of accidenteel verloren raken.

Onze werknemers die toegang hebben tot uw gegevens zijn, ten opzichte van uw gegevens, aan een strikte verplichting tot vertrouwelijkheid gebonden.

4. Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de behandeling van de verzamelde persoonlijke gegevens op de VTFrance site is de vennootschap Virtual Tour die de site beheerst. Het is de manager van de site die verantwoordelijk is voor al de vragen betreffende de bescherming van uw privé-leven. Voor elke vraag betreffende uw persoonlijke gegevens kunt u hem contacteren door hem een e-mail te sturen naar info@virtualtour.be.

5. Hoe kunt u uw gegevens bereiken?

Uw hebt op elk ogenblik de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te bereiken en te veranderen via de “on-line rekening” rubriek van onze site door middel van uw gebruikersnaam en uw paswoord. U kunt eveneens gratis de aanvraag doen om al uw gegevens van onze databank af te schaffen. Daarvoor voldoet het een schriftelijke aanvraag te maken en die te verzenden, met een kopie van uw identiteitskaart naar het volgende adres:

Virtual Tour
Begonialaan, 8
3090 Overijse,
België

Wij zullen dan al het nodige doen om het snelste aan uw aanvraag te voldoen.

6. Generale informaties

Wij hebben er een punt van eer van gemaakt om onze praktijken inzake bescherming van uw persoonlijke gegevens strikt te laten overstemmen met de wetgeving van toepassing binnen de Europese Unie, namelijk: de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 over de bescherming van het privé-leven.

 
 
 
Onthaal | Privé-leven | Contact | Suggesties(c) 2005 - VirtualTour.be